Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Zawiadamiam, że Postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 163/2020 z dnia 22 maja 2020 r., zostało podjęte na żądanie strony zawieszone postępowanie  administracyjne, w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV na działkach ew. nr: 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14 (dawniej dz. ew. nr 14/7) oraz na części działki ew. nr...

 • Artykuł

  KARTA ZGŁOSZENIOWA REGULAMIN KONKURSU

 • Artykuł

  ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca. O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub...

 • Artykuł

  Zawiadamiam, że Postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 162/2020 z dnia 22 maja 2020 r., zostało podjęte na żądanie strony zawieszone postępowanie  administracyjne, w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV na działkach nr ew.: 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14  z obrębu 6-13-05, położonych w rejonie ul. Lazurowej w...

 • Artykuł

  Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach PROW 2014-2020. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie...