Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

  • Artykuł

    Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w latach 2017 - 2018

  • Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dokonujący oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku oraz latach 2017-2019: Mariusz Szafran – Kierownik Referatu Uzależnień w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Michalina Skorłutowska – Inspektor w...

  • Szanowni Państwo, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. uchwałą Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2020-2022 pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego...

  • Pracownicy Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dokonujący oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku: Katarzyna Niedźwiecka – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Marek Horbaczewski – Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo...

  • Artykuł

    Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Bemowo Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bemowo Tel. 22 325 40 46 pokój 124 Bartosz Łukaszewski – przewodniczący Członkowie: Wiesława Żuprańska Grażyna Dudzińska Jacek Grzechnik Katarzyna Osolińska Małgorzata Macioł Aurela Wojnarowska Piotr Kobierski Posiedzenia Zespołu – poniedziałki 16.30-17.30 Dyżury Poniedziałki 10.30-12.00 Wtorki 12.00-13.30 Środy 16.30-18.00 Czwartki...