Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Ogłoszenie o zamówieniu numer UD-I-WZP.271.2017.DZA - na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych UWAGA!!! Umieszczono informację z otwarcia ofert wraz z wzorem oświadczenia dot. przynależności Wykonawcy do grup kapitałowych UWAGA! Umieszczono informację o wyniku postępowania

 • Artykuł

  " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

 • Artykuł

  Ogłoszenie o zamówieniu numer UD-I-WZP.271.2017.DZA - na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych Pliki do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ wraz z załącznikami Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017 r. Zaktualizowane przez: Administrator

 • Artykuł

  Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zwanej dalej MRDB oraz tryb wyboru jej członków. MRDB działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz Uchwały Nr LXIV/1995/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 r. oraz Uchwały Nr VIII/57/11 z...

 • Informacje oraz wzory dokumentów dotyczące uprawnień dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe lub do czynnej służby wojskowej (rekompensata utraconego wynagrodzenia, pokrywanie należności mieszkaniowych, uznanie za żołnierza samotnego bądź posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) zostały zamieszczone na stronie Urzędu Miasta http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/31