Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Budowa II linii metra Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w stolicy jest budowa Centralnego Odcinka Drugiej Linii Metra między rondem Daszyńskiego na Woli a placem Wileńskim na Pradze. Obecnie trwają intensywne roboty budowlane na trasie budowanej podziemnej kolejki w Śródmieściu i na Woli. Od 2016 roku realizowana jest budowa metra w kierunku Bemowa i Targówka. Na terenie Dzielnicy Bemowo planowana jest budowa trzech stacji. Pierwsza ma powstać przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo. To tu...

 • Artykuł

  Budowa torów tramwajowych na Powstańców Śląskich Spółka Tramwaje Warszawskie ogłosiła przetarg ograniczony na budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej. Termin składania wniosków upływa 19 grudnia 2013 roku. Nowe torowisko tramwajowe w ciągu ul. Powstańców Śląskich będzie stanowiło połączenie istniejących tras tramwajowych mających swój początek na pętlach Os. Górczewska i Nowe Bemowo. Torowisko tramwajowe zostanie zbudowane w pasie dzielącym ul....

 • Artykuł

  Budowa brakującego fragmentu ul. Pełczyńskiego Przetarg na przebudowę ulicy Pełczyńskiego, czyli połączenie istniejącego odcinka z ul. Powstańców Śląskich, został rozstrzygnięty. Prace wykona konsorcjum trzech firm, które zaproponowało najniższą cenę za wykonanie projektu i robót – ok. 1,7 mln zł. Przebudowa rozpocznie się w połowie przyszłego roku. Harmonogram: 28.11.2013 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie brakującego fragmentu ul. Gen. T. Pełczyńskiego wraz z...

 • Artykuł

  Budowa ul. Gierdziejewskiego Równolegle do ulicy Mory, która znana jest ze szpaleru zabytkowych lip, powstaje szeroka arteria. To ulica Kazimierza Gierdziejewskiego, która ciągnie się wzdłuż granicy Warszawy, przebiega nad linią kolejową do Poznania i łączy się z siecią uliczną w Ursusie. Ulica wraz z wiaduktem będzie wyposażona w dwa pasy ruchu w każdą stronę, oświetlenie, ciągi pieszo – jezdne, ekrany dźwiękochłonne Ulica Gierdziejewskiego wyposażona została także w zatoki autobusowe....

 • Artykuł

  Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca W maju tego roku przy ul. Zachodzącego Słońca rozpoczęła się budowa Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem dla blisko 1000 dzieci. To największa tego typu inwestycja realizowana obecnie na terenie Warszawy. Do dyspozycji uczniów będzie m.in. 60 sal dydaktycznych, 3 sale gimnastyczne, i co biblioteka z dwiema czytelniami multimedialnymi. Znajdzie się też coś dla miłośników sportu: kompleksowo wyposażone boiska sportowe ze sztuczną...

 • Artykuł

  Budowa Alei Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego W okolicy ul. Pełczyńskiego powstaje największa inwestycja sportowo-rekreacyjna ostatnich lat - Aleja Sportów Miejskich. Aleja Sportów Miejskich będzie miejscem łączącym pokolenia w aktywnym spędzaniu wolnego czasu. W jednym miejscu będą funkcjonować obok siebie atrakcje dla najmłodszych i starszych mieszkańców. W jednym miejscu będą funkcjonować obok siebie m.in. kino plenerowe, podesty do tańca, boisko wielofunkcyjne, kawiarnia, strefa...

 • Artykuł

  Budowa budynków komunalnych wraz z przedszkolem i ogólnodostępnym placem zabaw przy ul. Pełczyńskiego Przy ulicy Pełczyńskiego na Górcach powstaje osiedle domów komunalnych. Inwestycja realizowana przez Dzielnicę Bemowo ma powstać do listopada 2015 roku. Składać się na nią będą: • Budynek nr 1 – wielorodzinny budynek mieszkalny z 93 mieszkaniami i przedszkolem na parterze, • Budynek nr 2 – budynek mieszkalny wielorodzinny z 42 mieszkaniami, • Budynek nr 3 – budynek mieszkalny wielorodzinny...

 • Artykuł

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016r. ustawy "o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej" z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U.2015.1255), nieodpłatne porady prawne są udzielane osobom uprawnionym w rozumieniu niniejszej ustawy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14 oraz od 15-19 w Ośrodku Pomocy Społecznej Bemowo przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca...

 • Artykuł

  W tym Urzędzie to Mieszkańcy są najważniejsi. Nieustannie podejmowane są kolejne działania, aby bemowski ratusz był przyjazny dla interesanta, a załatwienie sprawy przebiegało szybko i bezproblemowo. Ważne aby zerwać ze stereotypem Urzędu jako instytucji skostniałej i niedostosowanej do współczesnych realiów. Urząd musi stanowić profesjonalne Centrum Obsługi Mieszkańca.

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy dyżuruje w poniedziałki w godzinach 1200 - 1500. Spotkania odbywają się po telefonicznym umówieniu na konkretną godzinę.

 • Artykuł

  Urszula Kierzkowska - Burmistrz Dzielnicy Bemowo e-mail: bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl tel. 22 44 37 551 pok. 216 Podległe wydziały: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Inwestycji; Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Prawny dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo; Zespół Kadr dla Dzielnicy Bemowo; Samodzielne...

 • Artykuł

  Kamery internetowe Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Kamera 1 - widok na ul. Powstańców Śląskich i Górczewską (w kierunku zachodnim) Kamera tymczasowo wyłączona. Kamera 2 - widok na ul. Powstańców Śląskich i Górczewską (w kierunku północnym)

 • UWAGA! Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych, od 27 lipca 2021 r. wyłączona zostanie usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP. Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty Od dnia 1 lipca bezpośrednia obsługa mieszkańców realizowana będzie w poniedziałki w godz. 8 -18, w pozostałe dni w godz. 8-16 Informacja tel. 22 4437644 e-mail: bemowo.urzad@um.warszawa.pl Skan ogłoszenia nr 6...

 • Witamy w dziale ogłoszeń o zamówieniach publicznych! Plan postępowań o udzielenie zamówień dla Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na rok 2021

 • Artykuł

  Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Aleksandra Zięba Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 • Nie zostawiaj dziecka w aucie podczas upałów! – https://nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/-/nie-zostawiaj-dziecka-w-aucie-podczas-upalow Afrykański Pomór Świń – ulotka informacyjna Informacja dotycząca postępowania z padłymi dzikami – ulotka Zimowe oczyszczanie miasta – poradnik Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb człowieka. Aby skutecznie podnosić jego poziom żaden urząd nie może działać bez udziału mieszkańców. Wypełnij ankietę i podziel się swoimi opiniami na temat...

 • Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.). Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Celem kwalifikacji jest w szczególności ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i...

 • Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st....

 • Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Nasza sztandarowa akcja „Otwarte sale, hale i boiska” integruje i aktywizuje mieszkańców Bemowa, umożliwiając im dostęp do obiektów sportowych. Priorytetowymi działaniami dzielnicy są: wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych; tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zachęcanie do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Współpracujemy również z klubem Legia...

 • Artykuł

  Telefony kontaktowe Informacja ogólna 22 44 37 644 Zasoby Lokalowe 22 44 37 570 Ochrona Środowiska 22 44 37 820 Infrastruktura 22 44 37 660 Działalność Gospodarcza 22 44 37 628 Geodezja Nieruchomości 22 53 37 532 Architektura 22 44 37 750 Karta Warszawiaka Gospodarka Odpadami Bemowo – NET Bemowska Karta Mieszkańca 22 44 37 633 22 44 37 634 Kancelaria Urzędu 22 44 37 640 Świadczenia Rodzinne 22 44 37 588 Informacja Komunikacyjna 22 44 37 645 Rejestracja...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa UCHWAŁA NR 1965/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku...

 • Artykuł

  ZAKAZ PALENIA OGNISK W LESIE BEMOWO Informujemy, że zgodnie z zapisem art.30 Ustawy o lasach (Dz. U. 91.101.444) na terenach leśnych oraz w odległości 100 m od lasu, obowiązuje zakaz rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. W dniu 28 kwietnia 2016 r. zlikwidowano wszystkie, istniejące do tej pory miejsca do palenia ognisk na terenie Lasu Bemowo (m. in. przy ul. Kutrzeby Tadeusza). W związku z powyższym, na całym terenie Lasu Bemowo obowiązuje całkowity zakaz używania...

 • Artykuł

  Uczniowie wracają do szkół, co oznacza zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Po wakacyjnej przerwie autobusy i tramwaje będą kursowały inaczej. Częściej – co 2 minuty i 20 sekund - będą jeździły pociągi pierwszej linii metra.

 • Artykuł

  Modernizacja ul. Górczewskiej Na początku lipca 2013 roku zakończona została przebudowa ul. Górczewskiej. U zbiegu z ul. Lazurową powstało także rondo. Inwestycja łącznie z wykupem gruntów kosztowała 43 mln zł. W czasie poszerzania wykonano także system kanalizacji deszczowej, by ulicy nie podtapiała już deszczówka, brukowane podjazdy do bram, zamontowano nowe latarnie oraz wiaty przystankowe.

 • Artykuł

  Budowa Street Workout Parku na Osiedlu Przyjaźń Po sukcesie siłowni plenerowych, teraz przyszedł czas na street workout, który staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportu w naszym kraju. Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców Bemowo podjęło współpracę ze stołeczną grupą Ghetto Workout, celem stworzenia na terenie Dzielnicy w pełni wyposażonych miejsc do uprawiania street workout,u. Już na wiosnę 2014 r. miłośnicy ćwiczeń na świeżym powietrzu będą mogli korzystać ze Street Workout...

 • Artykuł

  Aż 25 specjalnych linii autobusowych i dwie linie tramwajowe „C” będzie obsługiwało stołeczne nekropolie w okresie Wszystkich Świętych, od 1 do 3 listopada. Dodatkowo zostaną wprowadzone liczne zmiany w kursowaniu niektórych linii tramwajowych i autobusowych, które ułatwią dojazd do cmentarzy.

 • Artykuł

  Informujemy, że w związku z organizacją Procesji Bożego Ciała w dniu 7 czerwca w Warszawie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na następujących ulicach:

 • Artykuł

  Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy, w szczególności z: 1) prowadzeniem spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntu; 2) prowadzeniem spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy; 3) podejmowaniem czynności w ramach...

 • Artykuł

  Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo należy – z wyłączeniem spraw, które na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu należą do właściwości Biura Prawnego – obsługa prawna Urzędu Dzielnicy, Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Wydziałów dla Dzielnicy i delegatur oraz wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a także prowadzenie innych spraw przekazanych regulaminem organizacyjnym Urzędu lub zarządzeniami Prezydenta. ...

 • Artykuł

  Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy, a w szczególności: 1) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych; 2) opracowywanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w zakresie dotyczącym Dzielnicy; 3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały...

 • Artykuł

  Bartosiak Maciej Nowolecka Aneta Borecka Wioletta Oborski Jarosław Cackowski Marek Podpłoński Robert Czerska Patrycja Przychodzień -Schmidt Ewa - Wiceprzewodnicząca Rady Dąbrowski Jarosław - Przewodniczący Rady Sylwestrzak Marta Wiesława Schubert-Figarska Wierzchowski Marcin Gogol Magdalena Wosińska Anna Artur Zygrzak Wośko - Matryba Joanna Klażyński Wojciech ...

 • Artykuł

  UWAGA! Zmiany w obsłudze klienta w TPP Bemowo w dniach 7-10 listopada br. Szczegóły na stronie. Terenowy Punkt Paszportowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: Informujemy, że od poniedziałku 16 maja 2022 roku przywrócone zostaje wejście do TPP od ulicy Powstańców Śląskich. Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu jest możliwe bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu. Godziny pracy TPP - Bemowo Poniedziałek 10:00 - 17:30 Wtorek, środa, czwartek, piątek 08:00 -...

 • Artykuł

  Centrum Obsługi Podatnika (od 1.01.2020 r.) Konta bankowe: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych Urząd Dzielnicy Bemowo Konta bankowe: 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043 – wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umów 50 1030 1508 0000 0005 5000 2167 – opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia...

 • Artykuł

  Telefony kontaktowe Informacja ogólna 22 44 37 644 Zasoby Lokalowe 22 44 37 570 Ochrona Środowiska 22 44 37 820 Inwestycje 22 44 37 660 Działalność Gospodarcza 22 44 37 628 Gospodarka Nieruchomościami (nie dotyczy podatku od nieruchomości) 22 44 37 784 Podatki 22 44 37 720 22 44 37 744 Użytkowanie wieczyste 22 44 37 760 22 44 37 786 22 44 37 787 ...

 • Artykuł

  Architektura i planowanie przestrzenne Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Cmentarnictwo Drogownictwo Działalność gospodarcza Geodezja i kataster Gospodarka nieruchomościami Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Publiczna Infrastruktura miejska Karta Warszawiaka Konserwacja zabytków Miejski Rzecznik Konsumentów Ochrona środowiska Oświata Podatki i opłaty lokalne Polityka lokalowa Polityka społeczna Skargi i wnioski Sport i Rekreacja Sprawy...

 • Artykuł

  Celem działalności Dzielnicowego Centrum ds. Integracji jest między innymi: stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorom i nauczycielom przedszkoli i szkół pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. KONTAKT: Rodzice, opiekunowie, dyrektorzy oraz nauczyciele mogą uzyskać informację oraz pomoc pod numerami telefonów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Katarzyna...

 • Artykuł

  Liceum Niepubliczne Ogólnokształcące Fundacji Amicus ul. Powązkowska 90, 01-728 Warszawa Liceum Ogólnokształcące niepubliczne Nr 29 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Powązkowska 90, 01-728 Warszawa www.liceum-niepubliczne.pl Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Powstańców Śląskich 67a, 01-355 Warszawa slo99.edu.pl Niepubliczna Bursa Młodzieżowa w Warszawie ul. Waldorffa 33, 01-494 Warszawa

 • Artykuł

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 www.wat.edu.pl tel. centrala WAT: +48 261 839 000 faks: +48 261 839 901

 • Artykuł

  LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ul. A. Krzywoń 3 Warszawa tel. 22 664 40 49 e-mail: sekretariat.lo78@eduwarszawa.pl www: www.pawlikowska.edu.pl

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Powstańców Śląskich 67a tel. (22) 665-92-42 e-mail: sekretariat@sp24sto.edu.pl www.sp24sto.edu.pl Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus ul. Lazurowa 67 tel. 660-079-305 www.szkola-gaudeamus.pl

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II ul. Górczewska 201 tel. 22 664 06 99 e-mail: sp82@ eduwarszawa.pl www.sp82.edupage.org Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego ul. Thommeego 1 tel. 22 666 94 04, 22 666 93 57 e-mail: sp150@eduwarszawa.pl www.sp150bemowo.szkolnastrona.pl/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w ZSP nr 2 ul. Brygadzistów 18 tel. 22 664 92 46 e-mail:...

 • Artykuł

  Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a tel.: 22 664 24 06 e-mail: p75@eduwarszawa.pl www.przedszkole-75.waw.pl Przedszkole nr 98 ul. Legendy 12 tel.: 22 665 72 41 e-mail: p98@eduwarszawa.pl www.p98waw.szkolnastrona.pl Przedszkole nr 205 ul. Irzykowskiego 1 tel.: 22 665 16 76 e-mail: p205@ eduwarszawa.pl https://p205waw.szkolnastrona.pl/ Przedszkole nr 214 ul. Czumy 6 tel.: 22 665 17 58 e-mail: ...

 • Artykuł

  Edukacja w Warszawie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Ośrodek Rozwoju Edukacji Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Obwody szkół podstawowych można sprawdzić w serwisie mapowym m.st. Warszawy. W tym celu należy: wejść na stronę: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa, kliknąć zakładkę „Warszawa dzisiaj”; w menu „Warstwy” zaznaczyć „Edukacja”; w wyszukiwarce wpisać adres zamieszkania. W załączeniu znajduje się również wykaz punktów adresowych w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2017/2018. Obwody szkół podstawowych w Dzielnicy...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa, mając na względzie rozwój społeczności lokalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zlecając w/w podmiotom, w drodze konkursów i dotacji, realizację zadań publicznych. Współpraca dotyczy zadań o charakterze dzielnicowym realizującym potrzeby mieszkańców. Podstawą prawną współpracy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Konkursy ogłaszane są przynajmniej raz w roku, na...

 • Artykuł

  Zarządzenie Nr 1708/2021 Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 14 października 2021r. Procedura konkursowa: Załącznik nr 2 Wzory umów: Zadanie publiczne jednoroczne dla jednej organizacji: załącznik Nr 13 Zadanie publiczne jednoroczne dla wielu organizacji (konsorcjum): załącznik nr 14 Zadanie publiczne wieloletnie dla jednej organizacji: załącznik nr 15 Zdanie publiczne wieloletnie dla wielu organizacji (konsorcjum): załącznik nr 16 Załączniki do Umów oraz dokumenty do Sprawozdania...

 • Artykuł

  Celami Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo są: promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie zasad działalności samorządu terytorialnego wśród młodzieży; integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; budowanie tożsamości lokalnej w...

 • Artykuł

  Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie monitorowania potrzeb bemowskich seniorów, reprezentowania ich interesów, współpracy i tworzenia odpowiednich warunków do aktywizacji osób w starszym wieku. Kontakt do Rady Seniorów można uzyskać poprzez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy – tel. (22) 44 37 770

 • Artykuł

  Lista aktów ustrojowych dotyczących prawa samorządowego: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o samorządzie powiatowym Ustawa o ustroju m.st. Warszawy Statut Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Statut m.st. Warszawy Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Bemowo