Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Projekt organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody, adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli. Projekt realizowany jest poprzez stronę internetową zielonalaweczka.pl, można znaleźć na niej szczegółowe informacje o...

 • Artykuł

  18 marca 2022 r. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Grup Osiedlowych w ramach programu „Bezpieczne Osiedle”. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Straży Miejskiej, Komisariatu Policji Warszawa Bemowo oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo.

 • Artykuł

  Zapraszamy na bezpłatne pływanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 • Artykuł

  Warszawa, 11 maja 2022 r. Znak sprawy: UD-I-WAB.6733.4.2022.AMA O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dzielnicowego domu kultury, na działce ew. nr 61/1 z obrębu 6-12-11 przy ul....

 • Artykuł

  Od dziś uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia. Na wybór placówki i złożenie wniosku ósmoklasiści mają czas do 20 czerwca do godz.15:00.