Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Bartosiak Maciej Nowolecka Aneta Borecka Wioletta Oborski Jarosław Cackowski Marek Podpłoński Robert Czerska Patrycja Przychodzień -Schmidt Ewa - Wiceprzewodnicząca Rady Dąbrowski Jarosław - Przewodniczący Rady Sylwestrzak Marta Molka Halina Wierzchowski Marcin Gogol Magdalena Wosińska Anna Artur Zygrzak Wośko - Matryba Joanna Klażyński Wojciech Zawistowski Adam...

 • Artykuł

  TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Godziny pracy TPP Bemowo Poniedziałek: 10.00 - 17.30 Wtorek- piątek: 8.00 -15.30 Z uwagi na pełne zaangażowanie pracowników w bezpośrednia obsługę klientów TPP – Bemowo, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Prosimy o korzystanie z informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej, które są na bieżąco aktualizowane. Adres strony: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki Uwaga: Nie składa się wniosków...

 • Artykuł

  Centrum Obsługi Podatnika (od 1.01.2020 r.) – ul. Obozowa 57 piętro I Konta bankowe: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych Dokumenty: Zasady obsługi klienta Formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych Urząd Dzielnicy Bemowo Konta bankowe: 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043 – wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umów 50...

 • Artykuł

  Telefony kontaktowe Informacja ogólna 22 44 37 644 Zasoby Lokalowe 22 44 37 570 Ochrona Środowiska 22 44 37 820 Inwestycje 22 44 37 660 Działalność Gospodarcza 22 44 37 628 Gospodarka Nieruchomościami (nie dotyczy podatku od nieruchomości) 22 44 37 784 Podatki 22 44 37 720 22 44 37 744 Użytkowanie wieczyste 22 44 37 760 22 44 37 786 22 44 37 787 ...

 • Artykuł

  Architektura i planowanie przestrzenne Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Cmentarnictwo Drogownictwo Działalność gospodarcza Geodezja i kataster Gospodarka nieruchomościami Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Publiczna Infrastruktura miejska Karta Warszawiaka Konserwacja zabytków Miejski Rzecznik Konsumentów Ochrona środowiska Oświata Podatki i opłaty lokalne Polityka lokalowa Polityka społeczna Skargi i wnioski Sport i Rekreacja Sprawy...