Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Ich celem jest maksymalne ograniczenie liczby osób, przebywających w jednym miejscu. Zmieniają się m.in. zasady przemieszczania się i robienia zakupów. Zasady dokonywania zakupów Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby...

 • Artykuł

  W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r. Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian...

 • Artykuł

  Warszawa 31.03.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WAB-A.6740.23.2020.KDK (2.KDK.UD-I-WAB) l.dz. 912/20 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2906 z późn. zm) zawiadamiam że w Wydziale Architektury i...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 49/2020 z dnia 26 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej 110 kV na częściach działek ew. nr: 14/6, 12/4, 16  oraz na działce ew. nr 14/8 z obrębu 6-13-05, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. obwieszczenie_LICP_49_2020