Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

  • Witamy w dziale ogłoszeń o zamówieniach publicznych! Plan postępowań o udzielenie zamówień dla Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na rok 2021

  • Artykuł

    Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Aleksandra Zięba Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

  • Nie zostawiaj dziecka w aucie podczas upałów! – https://nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/-/nie-zostawiaj-dziecka-w-aucie-podczas-upalow Afrykański Pomór Świń – ulotka informacyjna Informacja dotycząca postępowania z padłymi dzikami – ulotka Zimowe oczyszczanie miasta – poradnik Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb człowieka. Aby skutecznie podnosić jego poziom żaden urząd nie może działać bez udziału mieszkańców. Wypełnij ankietę i podziel się swoimi opiniami na temat...

  • Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.). Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Celem kwalifikacji jest w szczególności ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i...

  • Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st....