Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Za 47 dni odbędą się wybory samorządowe. W odróżnieniu od wyborów parlamentarnych głosowanie odbędzie się tylko w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

 • Artykuł

  Decyzją wydaną 25 stycznia 2024 r., sygn. akt KOC/7118/Ar/23, na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło w całości decyzję organu I instancji nr L-96/2023 z 19 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV wraz z kanalizacja światłowodową (...)

 • Artykuł

  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczący budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV wraz z kanalizacja światłowodową w rejonie ul. Babimojska, ul. Zaborowskiej i ul. Marynin - jest rozpatrywany ponownie

 • Artykuł

  zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 125 PE, spinającej dwa istniejące gazociągi w pasach drogowych ulic kategorii gminnej ul. Okrętowa oraz ul. Drzeworytników

 • Artykuł

  W dzisiejszych czasach wiele codziennych czynności, takich jak komunikacja z rodziną, przyjaciółmi, zdobywanie informacji czy dokonywanie płatności, odbywa się online. Zapraszamy na kurs komputerowy dla seniorów.