Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Zespół DKDS Bemowo ds. Sportu i Rekreacji Spis fundacji i stowarzyszeń Bemowski Klub Sportowy „YAWARA“ Bemowski Klub Sportowy ZSP „7“ Fundacja „CZYSTY SPORT“ Fundacja „Taneczne Marzenia” Gazowniczy Klub Sportowy „ŚWIT“ Klub Bokserski „LEGIA” – Fundacja Tradycja Olimpijska Klub Kolarski „LEGIA 1928” Klub Sportowy „Kuma Judo” Klub Sportowy „ROZWÓJ” Warszawa Klub Uczelniany AZS WAT Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Legia Kozielska” Stowarzyszenie „Sport Dzieci i...

 • Artykuł

  Jan Siedlecki – Przewodniczący DKDS Przewodniczący Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością Tel. 501 560 169, janek_55@o2.pl Robert Szopa – Zastępca Przewodniczącego DKDS Bemowo, Przewodniczący Zespołu ds. Sportu Tel. 505 719 041, robert-szopa@wp.pl Alicja Molenda – Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Środowiska Tel. 691 652 151, kocialandia@wp.pl Jolanta Osińska – Przewodnicząca Zespołu ds. Spraw Społecznych i Zdrowia Paweł Zagórski – Przewodniczący Zespołu ds. Kultury...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na Zebranie Plenarne Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Bemowo, które odbędzie się w dniu 30 stycznia o godzinie 18.00 w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo Przy ul. Powstańców Śląskich 70. Załączniki do spotkania: Porządek Zebrania DKDS w dniu 12.02.2024 o godz.18.00 Porządek Zebrania DKDS w dniu 30.01.2024 o godz.18.00 Projekt Protokołu z zebrania DKDS z dnia 14.11.2023 r. Propozycja nowego Regulaminu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy...

 • Artykuł

  Jak stać się członkiem DKDSu, by móc korzystać z jego obywatelskich uprawnień? Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa komisja. W skład DKDS-u z głosem stanowiącym wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez zarząd dzielnicy. Natomiast z głosem doradczym mogą wchodzić...

 • Artykuł

  OTWARTE BOISKA Odpowiedź BPiPS do DKDS_Bemowo DKDS Bemowo Wniosek dot. podzakładek na stronie Dzielnicy DKDS uchwała ws. opiniowania ogłoszeń konkursowych Rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych na Bemowie Potrzeby osób niepełnosprawnych Dialog społeczny w praktyce Bemowski DKDS obchodzi 10-lecie Spis dokumentów DKDSu za 2019

 • Artykuł

  Wykaz dotacji zgłoszonych i przyznanych znajdą Państwo tutaj. ​ Aktualny wykaz złożonych ofert na rok bieżący oraz ich status dostępny jest na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/ngo

 • Artykuł

  Deklaracja dostępności Portal Informacyjny Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portal Informacyjny Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo(link otwiera się w nowej karcie). Data publikacji...

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu. Jest to finansowanie lub dofinansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na Dni Bemowa 2021 – największą imprezę w roku dla mieszkańców naszej dzielnicy! Ze względu na sytuację związaną z pandemią, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, tegoroczne wydarzenie rozłożyliśmy na cztery dni: 4, 17, 18 i 19 września. W ramach imprezy zorganizujemy dla Was niesamowite koncerty, na których wystąpią wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Kasia Kowalska (4.09), Baranovski (4.09), Agnieszka Chylińska (17.09), Smolasty (18.09) oraz Mietek...

 • Artykuł

  Dyrektorzy przedszkoli Justyna Masłowska, Przedszkole nr 75, ul. Rozłogi 4a Hanna Piątek, Przedszkole nr 98, ul. Legendy 12 Dorota Wolska-Górny, Przedszkole nr 205, ul. K. Irzykowskiego 1 Bożena Miękus, Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej, ul. W. Czumy 6 Lidia Grabiec, Przedszkole nr 215, ul. E. Szwankowskiego 3 Marcin Barszcz, Przedszkole nr 216, ul. M. E. Andriollego 1 Katarzyna Ciszewska-Pawińska, Przedszkole nr 222, ul. K. Wyki 17 Magdalena Torbińska, Przedszkole nr 319,...

 • Artykuł

  Klub Bemowskiego Seniora Zapraszamy bemowskichSeniorów do Klubu Bemowskiego Seniora z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 44. Klub jest czynny w dniach: poniedziałek-piątek, w godz. 10.00-18.00, w soboty, godz. 10.00-15.00. W stałej ramówce znajdują się spotkania integracyjne, gry planszowe czy koło turystyczne. W ofercie są zajęcia jogi, gimnastyki, zajęcia rękodzielnicze i plastyczne. Klub przybliża techniki podstaw krawiectwa w bardzo aktywnej sekcji szycia. Uczy tworzenia biżuterii...

 • Artykuł

  Akademia Bemowskiego Seniora to cykl zajęć przeznaczonych dla najstarszych mieszkańców dzielnicy składający się z trzech projektów: wykłady kurs języka angielskiego komputerowy kurs online Wykłady Co tydzień, podczas czwartkowych spotkań o godz. 11:00 i 13:00 w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 82 znajdującej się przy ul. Konarskiego 20 można posłuchać ciekawych wykładów na tematy związane m.in. ze zdrowiem, podróżami i historią. Spotkania odbywają się w dwóch cyklach –...

 • Artykuł

  Składy komisji Komisja Rewizyjna: Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich: Komisja Budżetu i Finansów: Komisja Edukacji: Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego: Komisja Kultury, Sportu i Promocji: Komisja Ochrony Środowiska: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Artykuł

  Od 21 marca 2022 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i Punktu poradnictwa obywatelskiego. Pomoc prawna będzie świadczona z obsługą bezpośrednią interesantów przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 • Artykuł

  Władze Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo: Przewodniczący: Maksymilian Ciszkowski Wiceprzewodniczący: Wiktoria Bucholc Aleks Łukaszuk Mikołaj Ojrzanowski Sekretarz: Natalia Wnęk Członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo Wiktoria Boczarska Wiktoria Bucholc Maksymilian Ciszkowski Joanna Dłużniewska Taras Hladun Karena Jarząbek Patryk Jesiotr Julia Karczmarczyk Konrad Krajewski Julia Łęcka Aleks Łukaszuk Hanna Mazurowska Julia Montenarh Mikołaj...

 • Artykuł

  Zachęcamy do składania nominacji w ramach działania „Wyróżnienie Działań na rzecz Lokalnej Społeczności” przyznawanej Organizacji Pozarządowej zrzeszonej w DKSD Bemowo: Karta nominacji DKDS Regulamin Lista laureatów „Wyróżnienie Działań na rzecz Lokalnej Społeczności”: Wyróżnienia w konkursie 2021

 • Artykuł

  – Aniela Presko – Stowarzyszenie Drzewko mail: alila94@wp.pl – OPS Bemowo – Agnieszka Wołk–Pomaska, Katarzyna Hałaszczuk mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

 • Artykuł

  – Alicja Molenda – Stowarzyszenie kocialandia mail: kocialandia@wp.pl – Fundacja Iwony Kalaman – Iwona Kalaman mail: kalaman@iwonakalaman.pl – Fundacja Naszym Dzieciom – Bartosz Łukaszewski mail: f-n-d@o2.pl

 • Artykuł

  Karol Sobociński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo e-mail: ksobocinski@um.warszawa.pl tel. 22 44 37 555 pok. 210 Bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Bemowo: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo. W zakresie nadzorowanych spraw Zastępca Burmistrza współpracuje z Delegaturą...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Bemowo Warszawa ma osiemnaście dzielnic. Każda dzielnica ma swój urząd. Urząd Dzielnicy Bemowo jest częścią Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędem Dzielnicy kieruje burmistrz oraz jego współpracownicy. Urząd Dzielnicy jest podzielony na części. Te części to wydziały. Każdy wydział zajmuje się innymi sprawami. Czym zajmuje się Urząd Dzielnicy Bemowo zajmuje się sprawami mieszkańców obsługa mieszkańców odbywa się w budynku urzędu dba o jakość pracy przedszkoli, szkół,...