Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 51/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gabriela wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granicy nieruchomości położonej przy ul. Połczyńskiej 42a na częściach działek ew. nr: 50/1 oraz 50/2 z obrębu 6-12-14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. OBWIESZCZENIE

 • Artykuł

  Szanowni Członkowie Forum Bemowskich Seniorów , Przesyłam treść e -maila, jaką otrzymały z Urzędu Miasta St. Warszawy Ośrodki Pomocy Społecznej : „Święta Wielkanocne w polskiej tradycji to szczególny czas wspólnego, rodzinnego biesiadowania. W obecnej sytuacji epidemicznej jest to niemożliwe, Wielkanoc będziemy świętować zupełnie inaczej. Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce przygotowała dla mieszkańców stolicy świąteczną akcję „Śniadanie Wielkanocne z...

 • Artykuł

  Warszawa, 3 kwietnia 2020 r. Zmiany w funkcjonowaniu Schroniska Na Paluchu Schronisko Na Paluchu zostało zamknięte dla osób postronnych i wolontariuszy ze względu na ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Zwierzętami opiekują się pracownicy placówki, a adopcje psów i kotów odbywają się w zmienionym trybie. W dalszym ciągu właściciele mogą odebrać ze schroniska odnalezionego psa lub kota. Spis zwierząt, które ostatnio trafiły do placówki dostępny jest na...

 • Artykuł

  W związku ze zmianą w systemie opłat za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy mają obowiązek złożyć do 10 kwietnia 2020 r. nową deklarację. Mogą to zrobić elektronicznie z pomocą kreatora. Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają np. właściciele budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielolokalowych - wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy bloków (budynków wielolokalowych) nie składają deklaracji samodzielnie. Kreator...

 • Artykuł

  Od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Ich celem jest maksymalne ograniczenie liczby osób, przebywających w jednym miejscu. Zmieniają się m.in. zasady przemieszczania się i robienia zakupów. Zasady dokonywania zakupów Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby...

 • Artykuł

  W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r. Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian...

 • Artykuł

  Warszawa 31.03.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WAB-A.6740.23.2020.KDK (2.KDK.UD-I-WAB) l.dz. 912/20 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2906 z późn. zm) zawiadamiam że w Wydziale Architektury i...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 49/2020 z dnia 26 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej 110 kV na częściach działek ew. nr: 14/6, 12/4, 16  oraz na działce ew. nr 14/8 z obrębu 6-13-05, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej i ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. obwieszczenie_LICP_49_2020

 • Artykuł

  Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 48/2020 z dnia 26 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV wraz ze słupem kablowym 110 KV na częściach działek ew. nr: 14/6, 13/2, 12/3, 7/4, 7/3, 1/1 z obrębu 6-13-05 oraz na częściach działek ew. nr: 52/1 i 51/1 z obrębu 6-13-15 położonych w rejonie ul. Batalionów Chłopskich i...

 • Artykuł

  Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we...

 • Artykuł

  ❗️Decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu stanu epidemii ❗️ Informujemy, że w związku ze zmianami w sposobie realizacji usług przez Pocztę Polską (listonosze nie doręczają listów poleconych, trzeba je odbierać w placówkach) oraz wprowadzonymi ograniczeniami w poruszaniu się osób, chcąc ograniczyć konieczność odbierania przez mieszkańców Warszawy przesyłek pocztowych, Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości za 2020 r....

 • Artykuł

  Warszawa, 27 marca 2020 r. Uwaga! Ważna informacja w sprawie płatności podatku od nieruchomości! W obliczu stanu epidemii, Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Warszawy! Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, muszą uiścić pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) w ciągu 14 dni od...

 • Artykuł

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej nr L-47/2020 z dnia 25.03.2020 r. dot. inwestycji przy ul. Świętochowskiego.Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej nr L_47_2020

 • Artykuł

 • Artykuł
 • Artykuł

  Od 20 marca obowiązuje w Polsce stan epidemii. Rząd ogłosił kolejne zasady bezpieczeństwa. Wprowadzono obowiązek przebywania w domu – z kilkoma wyjątkami. Obowiązek pozostania w domu nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb, takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Ograniczenia w przemieszczaniu się Do 11 kwietnia włącznie, nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o intensyfikację działań zmierzających do utrzymania szczególnej czystości na terenie administrowanych przez Państwa nieruchomości, a w szczególności urządzeń i miejsc, z którymi stykają się użytkownicy, takich jak klamki, przyciski domofonów, wind, poręcze, bramy do wiaty śmietnikowej, oparcia, blaty,...