Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy, w szczególności z: 1) prowadzeniem spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntu; 2) prowadzeniem spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy; 3) podejmowaniem czynności w ramach...

 • Artykuł

  Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo należy – z wyłączeniem spraw, które na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu należą do właściwości Biura Prawnego – obsługa prawna Urzędu Dzielnicy, Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Wydziałów dla Dzielnicy i delegatur oraz wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a także prowadzenie innych spraw przekazanych regulaminem organizacyjnym Urzędu lub zarządzeniami Prezydenta. ...

 • Artykuł

  Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy, a w szczególności: 1) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych; 2) opracowywanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w zakresie dotyczącym Dzielnicy; 3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały...

 • Artykuł

  Bartosiak Maciej Nowolecka Aneta Borecka Wioletta Oborski Jarosław Cackowski Marek Podpłoński Robert Czerska Patrycja Przychodzień -Schmidt Ewa - Wiceprzewodnicząca Rady Dąbrowski Jarosław - Przewodniczący Rady Sylwestrzak Marta Wiesława Schubert-Figarska Wierzchowski Marcin Gogol Magdalena Wosińska Anna Artur Zygrzak Wośko - Matryba Joanna Klażyński Wojciech ...

 • Artykuł

  UWAGA! Zmiany w obsłudze klienta w TPP Bemowo w dniach 7-10 listopada br. Szczegóły na stronie. Terenowy Punkt Paszportowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: Informujemy, że od poniedziałku 16 maja 2022 roku przywrócone zostaje wejście do TPP od ulicy Powstańców Śląskich. Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu jest możliwe bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu. Godziny pracy TPP - Bemowo Poniedziałek 10:00 - 17:30 Wtorek, środa, czwartek, piątek 08:00 -...

 • Artykuł

  Centrum Obsługi Podatnika (od 1.01.2020 r.) Konta bankowe: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych Urząd Dzielnicy Bemowo Konta bankowe: 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043 – wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umów 50 1030 1508 0000 0005 5000 2167 – opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia...

 • Artykuł

  Telefony kontaktowe Informacja ogólna 22 44 37 644 Zasoby Lokalowe 22 44 37 570 Ochrona Środowiska 22 44 37 820 Inwestycje 22 44 37 660 Działalność Gospodarcza 22 44 37 628 Gospodarka Nieruchomościami (nie dotyczy podatku od nieruchomości) 22 44 37 784 Podatki 22 44 37 720 22 44 37 744 Użytkowanie wieczyste 22 44 37 760 22 44 37 786 22 44 37 787 ...

 • Artykuł

  Architektura i planowanie przestrzenne Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Cmentarnictwo Drogownictwo Działalność gospodarcza Geodezja i kataster Gospodarka nieruchomościami Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Publiczna Infrastruktura miejska Karta Warszawiaka Konserwacja zabytków Miejski Rzecznik Konsumentów Ochrona środowiska Oświata Podatki i opłaty lokalne Polityka lokalowa Polityka społeczna Skargi i wnioski Sport i Rekreacja Sprawy...

 • Artykuł

  Celem działalności Dzielnicowego Centrum ds. Integracji jest między innymi: stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorom i nauczycielom przedszkoli i szkół pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. KONTAKT: Rodzice, opiekunowie, dyrektorzy oraz nauczyciele mogą uzyskać informację oraz pomoc pod numerami telefonów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Katarzyna...

 • Artykuł

  Liceum Niepubliczne Ogólnokształcące Fundacji Amicus ul. Powązkowska 90, 01-728 Warszawa Liceum Ogólnokształcące niepubliczne Nr 29 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Powązkowska 90, 01-728 Warszawa www.liceum-niepubliczne.pl Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Powstańców Śląskich 67a, 01-355 Warszawa slo99.edu.pl Niepubliczna Bursa Młodzieżowa w Warszawie ul. Waldorffa 33, 01-494 Warszawa

 • Artykuł

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 46 www.wat.edu.pl tel. centrala WAT: +48 261 839 000 faks: +48 261 839 901

 • Artykuł

  LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ul. A. Krzywoń 3 Warszawa tel. 22 664 40 49 e-mail: sekretariat.lo78@eduwarszawa.pl www: www.pawlikowska.edu.pl

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Powstańców Śląskich 67a tel. (22) 665-92-42 e-mail: sekretariat@sp24sto.edu.pl www.sp24sto.edu.pl Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus ul. Lazurowa 67 tel. 660-079-305 www.szkola-gaudeamus.pl

 • Artykuł

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II ul. Górczewska 201 tel. 22 664 06 99 e-mail: sp82@ eduwarszawa.pl www.sp82.edupage.org Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego ul. Thommeego 1 tel. 22 666 94 04, 22 666 93 57 e-mail: sp150@eduwarszawa.pl www.sp150bemowo.szkolnastrona.pl/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w ZSP nr 2 ul. Brygadzistów 18 tel. 22 664 92 46 e-mail:...

 • Artykuł

  Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a tel.: 22 664 24 06 e-mail: p75@eduwarszawa.pl www.przedszkole-75.waw.pl Przedszkole nr 98 ul. Legendy 12 tel.: 22 665 72 41 e-mail: p98@eduwarszawa.pl www.p98waw.szkolnastrona.pl Przedszkole nr 205 ul. Irzykowskiego 1 tel.: 22 665 16 76 e-mail: p205@ eduwarszawa.pl https://p205waw.szkolnastrona.pl/ Przedszkole nr 214 ul. Czumy 6 tel.: 22 665 17 58 e-mail: ...

 • Artykuł

  Edukacja w Warszawie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Ośrodek Rozwoju Edukacji Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Obwody szkół podstawowych można sprawdzić w serwisie mapowym m.st. Warszawy. W tym celu należy: wejść na stronę: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa, kliknąć zakładkę „Warszawa dzisiaj”; w menu „Warstwy” zaznaczyć „Edukacja”; w wyszukiwarce wpisać adres zamieszkania. W załączeniu znajduje się również wykaz punktów adresowych w obwodach szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2017/2018. Obwody szkół podstawowych w Dzielnicy...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa, mając na względzie rozwój społeczności lokalnej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zlecając w/w podmiotom, w drodze konkursów i dotacji, realizację zadań publicznych. Współpraca dotyczy zadań o charakterze dzielnicowym realizującym potrzeby mieszkańców. Podstawą prawną współpracy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Konkursy ogłaszane są przynajmniej raz w roku, na...

 • Artykuł

  Zarządzenie Nr 1708/2021 Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 14 października 2021r. Procedura konkursowa: Załącznik nr 2 Wzory umów: Zadanie publiczne jednoroczne dla jednej organizacji: załącznik Nr 13 Zadanie publiczne jednoroczne dla wielu organizacji (konsorcjum): załącznik nr 14 Zadanie publiczne wieloletnie dla jednej organizacji: załącznik nr 15 Zdanie publiczne wieloletnie dla wielu organizacji (konsorcjum): załącznik nr 16 Załączniki do Umów oraz dokumenty do Sprawozdania...

 • Artykuł

  Celami Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo są: promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie zasad działalności samorządu terytorialnego wśród młodzieży; integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; budowanie tożsamości lokalnej w...