Wyniki wyszukiwania w serwisie Bemowo

 • Artykuł

  W tym Urzędzie to Mieszkańcy są najważniejsi. Nieustannie podejmowane są kolejne działania, aby bemowski ratusz był przyjazny dla interesanta, a załatwienie sprawy przebiegało szybko i bezproblemowo. Ważne aby zerwać ze stereotypem Urzędu jako instytucji skostniałej i niedostosowanej do współczesnych realiów. Urząd musi stanowić profesjonalne Centrum Obsługi Mieszkańca.

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy dyżuruje w poniedziałki w godzinach 1200 - 1500. Spotkania odbywają się po telefonicznym umówieniu na konkretną godzinę.

 • Artykuł

  Urszula Kierzkowska - Burmistrz Dzielnicy Bemowo e-mail: bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl tel. 22 44 37 551 pok. 216 Podległe wydziały: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Inwestycji; Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Prawny dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo; Zespół Kadr dla Dzielnicy Bemowo; Samodzielne...

 • Artykuł

  Kamery internetowe Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Kamera 1 - widok na ul. Powstańców Śląskich i Górczewską (w kierunku zachodnim) Kamera tymczasowo wyłączona. Kamera 2 - widok na ul. Powstańców Śląskich i Górczewską (w kierunku północnym)

 • UWAGA! Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych, od 27 lipca 2021 r. wyłączona zostanie usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP. Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty Od dnia 1 lipca bezpośrednia obsługa mieszkańców realizowana będzie w poniedziałki w godz. 8 -18, w pozostałe dni w godz. 8-16 Informacja tel. 22 4437644 e-mail: bemowo.urzad@um.warszawa.pl Skan ogłoszenia nr 6...

 • Witamy w dziale ogłoszeń o zamówieniach publicznych! Plan postępowań o udzielenie zamówień dla Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na rok 2021

 • Artykuł

  Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Aleksandra Zięba Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 • Nie zostawiaj dziecka w aucie podczas upałów! – https://nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/-/nie-zostawiaj-dziecka-w-aucie-podczas-upalow Afrykański Pomór Świń – ulotka informacyjna Informacja dotycząca postępowania z padłymi dzikami – ulotka Zimowe oczyszczanie miasta – poradnik Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb człowieka. Aby skutecznie podnosić jego poziom żaden urząd nie może działać bez udziału mieszkańców. Wypełnij ankietę i podziel się swoimi opiniami na temat...

 • Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.). Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Celem kwalifikacji jest w szczególności ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i...

 • Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st....

 • Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Nasza sztandarowa akcja „Otwarte sale, hale i boiska” integruje i aktywizuje mieszkańców Bemowa, umożliwiając im dostęp do obiektów sportowych. Priorytetowymi działaniami dzielnicy są: wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych; tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zachęcanie do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Współpracujemy również z klubem Legia...

 • Artykuł

  Telefony kontaktowe Informacja ogólna 22 44 37 644 Zasoby Lokalowe 22 44 37 570 Ochrona Środowiska 22 44 37 820 Infrastruktura 22 44 37 660 Działalność Gospodarcza 22 44 37 628 Geodezja Nieruchomości 22 53 37 532 Architektura 22 44 37 750 Karta Warszawiaka Gospodarka Odpadami Bemowo – NET Bemowska Karta Mieszkańca 22 44 37 633 22 44 37 634 Kancelaria Urzędu 22 44 37 640 Świadczenia Rodzinne 22 44 37 588 Informacja Komunikacyjna 22 44 37 645 Rejestracja...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa UCHWAŁA NR 1965/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku...

 • Artykuł

  ZAKAZ PALENIA OGNISK W LESIE BEMOWO Informujemy, że zgodnie z zapisem art.30 Ustawy o lasach (Dz. U. 91.101.444) na terenach leśnych oraz w odległości 100 m od lasu, obowiązuje zakaz rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. W dniu 28 kwietnia 2016 r. zlikwidowano wszystkie, istniejące do tej pory miejsca do palenia ognisk na terenie Lasu Bemowo (m. in. przy ul. Kutrzeby Tadeusza). W związku z powyższym, na całym terenie Lasu Bemowo obowiązuje całkowity zakaz używania...

 • Artykuł

  Uczniowie wracają do szkół, co oznacza zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Po wakacyjnej przerwie autobusy i tramwaje będą kursowały inaczej. Częściej – co 2 minuty i 20 sekund - będą jeździły pociągi pierwszej linii metra.

 • Artykuł

  Modernizacja ul. Górczewskiej Na początku lipca 2013 roku zakończona została przebudowa ul. Górczewskiej. U zbiegu z ul. Lazurową powstało także rondo. Inwestycja łącznie z wykupem gruntów kosztowała 43 mln zł. W czasie poszerzania wykonano także system kanalizacji deszczowej, by ulicy nie podtapiała już deszczówka, brukowane podjazdy do bram, zamontowano nowe latarnie oraz wiaty przystankowe.

 • Artykuł

  Budowa Street Workout Parku na Osiedlu Przyjaźń Po sukcesie siłowni plenerowych, teraz przyszedł czas na street workout, który staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportu w naszym kraju. Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców Bemowo podjęło współpracę ze stołeczną grupą Ghetto Workout, celem stworzenia na terenie Dzielnicy w pełni wyposażonych miejsc do uprawiania street workout,u. Już na wiosnę 2014 r. miłośnicy ćwiczeń na świeżym powietrzu będą mogli korzystać ze Street Workout...

 • Artykuł

  Aż 25 specjalnych linii autobusowych i dwie linie tramwajowe „C” będzie obsługiwało stołeczne nekropolie w okresie Wszystkich Świętych, od 1 do 3 listopada. Dodatkowo zostaną wprowadzone liczne zmiany w kursowaniu niektórych linii tramwajowych i autobusowych, które ułatwią dojazd do cmentarzy.

 • Artykuł

  Informujemy, że w związku z organizacją Procesji Bożego Ciała w dniu 7 czerwca w Warszawie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na następujących ulicach: