Rada Seniorów

Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie monitorowania potrzeb bemowskich seniorów, reprezentowania ich interesów, współpracy i tworzenia odpowiednich warunków do aktywizacji osób w starszym wieku.
Kontakt do Rady Seniorów można uzyskać poprzez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy – tel. (22) 44 37 770