Profilaktyka uzależnień

W tym dziale znajdują się informacje związane z prowadzoną w Dzielnicy Bemowo m. st Warszawy polityką społeczną w zakresie profilaktyki uzależnień na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Ponadto znajdziecie tu Państwo także ważne informacje i ogłoszenia związane z działaniami skierowanymi do mieszkańców naszej dzielnicy oraz aktualności i komunikaty dotyczące dotacji i zamówień pozostałych usług.

2019

Harmonogram realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w 2019 roku

Harmonogram realizacji zadań Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku

2018

Harmonogram realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w 2018 roku

Harmonogram realizacji zadań Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku

W ramach działań  profilaktycznych dla mieszkańców prowadzone jest bezpłatne poradnictwo w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy ul. J.K. Bandrowskiego 1, gdzie mogą Państwo otrzymać wsparcie psychologiczne, poradę specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz porady prawne w w/w zakresie. Wizyty lub konsultacje telefoniczne możliwe są po uprzednim zapisaniu osobistym lub pod numerem tel. 22325 40 46. Telefon czynny jest w godzinach pracy Koordynatora PIK, szczegółowy Harmonogram, poniżej:

 

Harmonogram pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w roku 2022. Bezpłatne konsultacje i porady dla mieszkańców. Koordynator PIK: poniedziałek w godz. 12-16, wtorek w godz. 15-19, środa w godz. 10-14, czwartek w godz. 15-19, piątek w godz. 9-13. Psycholog: wtorek w godz. 16.30-19.00 oraz czwartek: 16.30-19.00. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: czwartek 15-19. Prawnik: środa w godz 15.00-19.00. Zapisy pod nr telefonu (22) 325 40 46 w godzinach dyżuru koordynatora. ul. J. Kaden-Bandrowskiego 1.

 

 

 

Mapa dojazdu 

Mapa dojazdu do PiK

 

Ogłoszenia PIK:

Gdzie można znaleźć ofertę (program korekcyjno-edukacyjny) dla osób stosujących przemoc w rodzinie?

http://www.um.warszawa.pl/faq/polityka-spo-eczna/gdzie-mo-na-znale-ofert-program-korekcyjno-edukacyjny-dla-os-b-stosuj-cych-pr

 
Stop uzależnieniom na Bemowie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bemowo

 

Pokój Nr 101, ul. Rozłogi 10 (w siedzibie OPS), 01-310 Warszawa

 

Kontakt: tel. 22 325 41 28 (czynny w godzinach dyżurów Komisji) oraz e-mail: bemowo.KRPA@um.warszawa.pl.

W informacjach mailowych prosimy o podanie numeru telefonu umożliwiającego kontakt z Państwem.

 

Członkowie:

 • Paweł Parafiniuk – Przewodniczący
 • Grażyna Dudzińska
 • Wiesława Żuprańska
 • Ilona Stelmach
 • Tomasz Sobolewski
 • Małgorzata Łagowska
 • Joanna Pawełczyk
 • Marcin Pasjak

 

Dyżury członków KRPA:

 • Poniedziałki – 15.00-16.30
 • Wtorki - 13:30-15:00 oraz 16:00-17:30
 • Środy - 16:30-18:00
 • Czwartki – 8.00-9.30 oraz 16.15-17.45
 • Piątki – 7.30-9.00

 

Procedury i dokumenty KRPA

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz zwiększającym się zapotrzebowaniem mieszkańców Dzielnicy w zakresie uzyskania wsparcia dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych, informuję iż godziny prowadzenia dyżurów członków Dzielnicowego Zespołu Bemowo Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (KRPA) zostały zmienione tak, aby umożliwić zainteresowanym kontakt z członkami zespołu w różnych porach dnia.

Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawa Dzielnicowy Zespół Bemowo o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia uzależnienia od alkoholu. 

Powyższy wniosek można wydrukować i podpisany skan wysłać na adres email Bemowo.KRPA@um.warszawa.pl lub złożyć bezpośrednio do Zespołu Dzielnicowego w godzinach dyżurów, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy siedzibie Dzielnicowego Zespołu Bemowo (w OPS Bemowo ul. Rozłogi 10) lub przekazać w punkcie informacyjnym OPS.

Członkowie KRPA Dzielnicowego Zespołu Bemowo prowadzą procedurę zobowiązania do leczenia z zachowaniem wszelkich standardów Ochrony Danych Osobowych.

Informacje na temat działań pomocowych realizowanych w ramach zadań zleconych przez m.st. Warszawę, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki lecznictwa odwykowego podczas stanu epidemii COVID-19, można znaleźć w tym linku.

 

Sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku (opis procedury)

http://krpa.um.warszawa.pl/artykuly/dla-mieszka%C5%84ca

 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

http://krpa.um.warszawa.pl/

Placówka prowadzona przez TPD ZMOW

 • kierownik Natalia Koszewska
 • tel. do placówki bemowskiej przy ul. Synów Pułku 2 - 664 32 14,
 • tel. do siedziby TPD przy ul. Kredytowej 1A lok. 13 - 826 27 15
 • e-mail: biuro-tpd@tpd-maz.org.pl

Placówka prowadzona przez Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny

PWD Klub Młodzieżowy „Alternatywa”

 • ul. Borowego 8 
 • kierownik Bartosz Łukaszewski
 • tel. 696 502 339
 • e-mail: f-n-d@tlen.pl