Numery kont bankowych

Centrum Obsługi Podatnika (od 1.01.2020 r.) – ul. Obozowa 57 piętro I

Konta bankowe:

  • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa
  • 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych

Dokumenty:

Urząd Dzielnicy Bemowo

Konta bankowe:

03 1030 1508 0000 0005 5000 2043 – wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umów

50 1030 1508 0000 0005 5000 2167 – opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne), prawo jazdy, opłaty za CEPIK

28 1030 1508 0000 0005 5000 2078 – opłaty za udostępnienie danych osobowych

18 1030 1508 0000 0005 5002 0009 – wpłaty dochodów niepodatkowych, takich jak: wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów bądź lokali, opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego;

91 1030 1508 0000 0005 5000 2205 – opłaty za koncesje na alkohol

27 1030 1508 0000 0005 5002 0041 – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi