Ośrodki zdrowia

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna przy ul. Powstańców Śląskich 19

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00

Telefony:
 • centrala: 22 664 44 00, 22 664 44 80, 22 664 44 54
 • rejestracja ogólna - Punkt Obsługi Pacjenta: 22 665 23 03
 • rejestracja poradni dziecięcej: 22 664 20 48
 • rejestracja poradni położniczej: 22 665 37 07
 • rejestracja poradni dzieci zdrowych: 22 113 90 53
 • rejestracja poradni rehabilitacyjnej 22 664 84 04 
sekretariat: 22 664 83  82
Kierownik Przychodni:
dr n. med. Joanna Wiwała
 

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna przy ul. Czumy 1

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.

Telefony:
 • centrala: 22 665 40 50, 22 664 40 31, 22 664 58 91
 • rejestracja POZ - Punkt Obsługi Pacjenta: 22 666 29 15
 • rejestracja specjalistyki: 22 664 58 93
 • rejestracja poradni dziecięcej: 22 666 10 14
 • rejestracja pracowni diagnostyki obrazowej: 22 666 10 16
 • Poradnia ginekologiczna 22 250 82 46
 • Poradnia laryngologiczna 22 250 82 47
 • Poradnia kardiologiczna 22 259 82 48
 • Poradnia medycyny pracy 22 425 95 06
 • Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu: 22 664 58 95
 • rejestracja poradni położniczej: 22 665 40 50 wew. 33
 • Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska 22 664 58 97
 • Nocna pomoc lekarska w godz. 18.00-8.00 | Dyżury sobotnio-niedzielne 8.00-18.00
Sekretariat przychodni 22 665 19 24
Kierownik Przychodni:
lek. med. Elżbieta Marcinkowska
 

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna przy ul. Wrocławskiej 19

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.

Telefony:
 • centrala: 22 638 23 33, 22 638 23 17
 • rejestracja ogólna - Punkt Obsługi Pacjenta: 22 837 74 25
 • rejestracja poradni dziecięcej:  22 638 29 43
 • rejestracja poradni położniczej: 22 250 82 41
 • rehabilitacja domowa:  22 638 23 33 wew. 111
 • poradnia alergologiczna dla dzieci 22 250 82 43
 • poradnia rehabilitacyjna 22 250 82 42
 • poradnia preluksacyjna dla dzieci 22 250 82 42
sekretariat przychodni 22 837 13 14
Kierownik Przychodni:
lek. med. Joanna Wośko-Matryba
 

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna przy ul. gen. Coopera 5

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 7:00-19:00

Telefony:

 • Centrala 22 163 70 00
 • Rejestracja ogólna - Punkt Obsługi Pacjenta 22 163 70 70
 • Rejestracja Poradni dziecięcej 22 163 70 50
 • Poradnia Dzieci zdrowych 22 163 70 60
 • Zespół transportu sanitarnego 22 113 90 77

Kierownik przychodni: lek. Katarzyna Ługowska
Z-ca kierownika przychodni: Sylwia Kiełbasińska

 

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SP ZOZ PL WAT
przy ul. Kartezjusza 2

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00
  
Telefony:

 • Sekretariat: 22 683 82 81
 • Rejestracja ogólna:  22 683 82 10
 • Rejestracja Rehabilitacyjna: 22 683 82 30
 • Rejestracja Specjalistyczna: 22 683 82 11
 • Rejestracja Pediatryczna 22 683 82 01


Dyrektor Przychodni:
Janusz Golicz