Edukacja dla dzieci z Ukrainy Освіта для дітей з України

Procedura zapisu do placówek oświatowych | / Порядок зарахування до навчальних закладів

W sprawie zapisu ucznia do oddziału przygotowawczego, przeznaczonego dla uczniów, którzy nie znają j. polskiego, należy zgłosić się bezpośrednio do szkół prowadzących taki oddział. Wykaz szkół z oddziałami przygotowawczymi.

Nauka w oddziale przygotowawczym trwa do 12 miesięcy i w danym oddziale są dzieci z określonego etapu edukacyjnego z klas: I-III, IV-VI, VII-VIII.  

Щодо зарахування учня до підготовчого відділення, призначеного для учнів, які не знають польської мови,  ви повинні зголоситися безпосередньо до шкіл, де є таке відділення

Навчання в підготовчому відділенні триває до 12 місяців і в даному відділенні навчаються діти навчального ступеня класів: I-III, IV-VI, VII-VIII.

W sprawie zapisu dziecka do przedszkola (dla dzieci w wieku 3-6 lat) należy udać się do  przedszkola lub szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne.

Щодо зарахування дитини до дитячого садка (для дітей 3-6 років), то слід йти в садок або шкіл з дитсадками. Посилання на сайт з адресами дитячих садків і шкіл з дитсадками.

W sprawie zapisu dziecka do szkoły podstawowej rodzic/opiekun dziecka w wieku szkolnym zgłasza dziecko do rejonowej szkoły podstawowej (w obwodzie której mieszka) o przyjęcie dziecka dla klasy ogólnodostępnej, w której realizuje się podstawę programową i jest możliwość dodatkowej nauki języka polskiego.

Щодо зарахування дитини до школи (вік 7-14) батько/опікун дитини шкільного віку записує дитину до районної початкової школи (за регіоном, де вона проживає) для зарахування до загального класу, в якому реалізовано основний навчальний план і є можливість додаткового вивчення польської мови.

W sprawie możliwości  zapisu ucznia do liceum ogólnokształcącego należy skontaktować się z dyrektorem LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

tel: 22 664 40 49

Oficjalna strona internetowa liceum

Щодо можливості зарахування учня до загальноосвітнього навчального закладу звертатися до директора LXXVIII LO im . M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej 

тел: 22-664-40-49.

Kontakt/контакт:

Więcej informacji o edukacji w Warszawie znajdziesz na stronie edukacja.um.warszawa.pl | Більше інформації про освіту у Варшаві можна знайти на сайті Edukacja.um.warszawa.pl (відкривається в новій вкладці)

Ogólna informacja MEiN dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy | Загальна інформація від Міністерства Освіти і Наукі для батьків дітей, які приїжджають з України:

Rządowa strona informacyjna w języku ukraińskim ua.gov.pl

Урядовий інформаційний сайт українською мовою ua.gov.pl

W sprawach trudnych i wymagających wsparcia, zwłaszcza w poszukiwaniu miejsca w  przedszkolu i szkole ponadpodstawowej, proponuję kontakt z koordynatorem dzielnicowym oświaty dla UA 22-443-77-94 i pracownikami Wydziału Oświaty i Wychowania – Bemowo.

*Informacja o miejscach dla uczniów w  LO

  • 22 44 37 793,
  • 22 44 37 798, 

**Informacja o  miejsca przedszkolnych, tel:

  • 22 44 37 792

У складних питаннях, які потребують підтримки, особливо у пошуку місця в дитячому садку та загальноосвітній школі, пропоную звертатися до районного координатора та працівників відділу освіти та виховання – Bemowo.

нформація про місця для учнів у ЗОШ - тел.:

  • 22-44 37 793, 
  • 22- 44 37 798, 
  • 22 - 44 37 794.

Інформація про місця в садочку - тел.:

  • 22-44 37 792