Ogłoszenia otwartych konkursów

 1. Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa

UCHWAŁA NR 1965/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/realizacja-przedsi-wzi-w-ramach-wzbogacenia-oferty-kulturalnej-w-okresie-letnim-d-0

 1. Prowadzenie warsztatów artystycznych bez ograniczeń wiekowych

UCHWAŁA NR 1966/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/prowadzenie-warsztat-w-artystycznych-bez-ogranicze-wiekowych-otwarty-konkurs-ofer-1

 1. Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

UCHWAŁA NR 1967/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/popularyzacja-tradycji-historii-dziedzictwa-kulturowego-warszawy-w-szczeg-lno-ci–1

 1. Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym
  UCHWAŁA NR 1968/2018ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2019 roku

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/organizacja-zaj-warsztatowych-z-zakresu-edukacji-muzycznej-oraz-artystycznej-prow-1

Zarządzenie nr 260/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku – Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa;

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/realizacja-przedsi-wzi-w-ramach-wzbogacenia-oferty-kulturalnej-w-okresie-letnim-dla

Zarządzenie nr 259/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku – Prowadzenie warsztatów artystycznych bez ograniczeń wiekowych

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/prowadzenie-warsztat-w-artystycznych-bez-ogranicze-wiekowych-otwarty-konkurs-ofer-0

Zarządzenie nr 258/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku – Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę;

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/popularyzacja-tradycji-historii-dziedzictwa-kulturowego-100-lecie-odzyskania-niepod

Zarządzenie nr 257/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku – Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/organizacja-zaj-warsztatowych-z-zakresu-edukacji-muzycznej-oraz-artystycznej-prow-0

 • Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa

UCHWAŁA NR 1613/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/9B3D6E82-F83E-4946-BC62-149E39BCB063,frameless.htm

 •  Prowadzenie warsztatów artystycznych bez ograniczeń wiekowych

UCHWAŁA NR 1615/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/86837FF5-C3ED-4A0D-94E7-5664D36373C1,frameless.htm

 • Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

UCHWAŁA NR 1616/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D1703731-3E7A-46C2-8FE9-19FDC80F0C74,frameless.htm

 • Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym  

UCHWAŁA NR 1619/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2A91D40C-AC9F-4217-9A09-F122F2BB4014,frameless.htm

 1. UCHWAŁA NR 1487/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku (Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej w okresie letnim dla mieszkańców Bemowa)

UCHWAŁA NR 1487/2017

 1. UCHWAŁA NR 1486/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku (Prowadzenie warsztatów artystycznych bez ograniczeń wiekowych)

UCHWAŁA NR 1486/2017

 1. UCHWAŁA NR 1485/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku (Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę)

UCHWAŁA NR 1485/2017

 1. UCHWAŁA NR 1484/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku (Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu edukacji muzycznej oraz artystycznej prowadzonej dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym)

UCHWAŁA NR 1484/2017