Ogłoszenia otwartych konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami:


Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy dot. realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów na rok 2022:

  • 310/2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy,
  • 311/2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą Edukacja kulturalna bez ograniczeń wiekowych,
  • 312/2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Bemowa,

Tekst ww. zarządzeń dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2022&Miesiac=3