Obwody szkół podstawowych w Dzielnicy Bemowo

Od 1 września 2023 roku zmianie ulegają obwody 4 szkół: SP 301, SP 306, SP 350 oraz SP 363. Pozostałe obwody szkół podstawowych na Bemowie pozostają bez zmian – wykaz obwodów z podziałem na ulice. 

Zakres nowych obwodów oraz wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych obwodów określa Uchwała nr LXXVII/2519/2023 dostępna również na elektronicznej tablicy ogłoszeń.

Obwody szkół podstawowych zdefiniowane zostały w uchwale nr III/52/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.