Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Celami Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo są:

  1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
  2. upowszechnianie zasad działalności samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
  3. integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
  4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
  5. organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
  6. budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Kontakt do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo  można uzyskać: