Konsultacje zmian nazw ulic

W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę, która nakazuje, by osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic.

Oznacza to, że wszystkie samorządy w Polsce muszą zmienić takie nazwy do 1 września 2017 roku. Rada miasta stołecznego Warszawy zdecydowała, żeby spytać mieszkańców o opinię w sprawie zmiany nazw 12 ulic.

Na Bemowie są to dwie ulice: Jana Kędzierskiego oraz Wacława Szadkowskiego

Konsultacje zakończone. Zapoznaj się z raportem z konsultacji. 

31 sierpnia 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o zmianie nazwy ul. Jana Kędzierskiego na ul. Apoloniusza Kędzierskiego (uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy).

Dowiedz się więcej na www.konsultacje.um.warszawa.pl