Rada Dzielnicy Bemowo Komisje Rady

Składy komisji

Komisja Rewizyjna:

 1. Aneta Nowolecka Przewodnicząca
 2. Maciej Bartosiak Wiceprzewodniczący
 3. Wioletta Borecka
 4. Adam Niedziałek
 5. Marcin Wierzchowski
 6. Artur Zygrzak

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich:

 1. Patrycja Czerska Przewodnicząca
 2. Jarosław Oborski Wiceprzewodniczący
 3. Wioletta Borecka
 4. Maciej Dubicki
 5. Iwona Łoboda
 6. Marcin Wierzchowski

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Artur Zygrzak Przewodniczący
 2. Wioletta Borecka Wiceprzewodnicząca
 3. Adam Niedziałek Wiceprzewodniczący
 4. Maciej Bartosiak
 5. Jarosław Dąbrowski
 6. Wojciech Klażyński
 7. Łukasz Lorentowicz
 8. Anna Wosińska

Komisja Edukacji:

 1. Iwona Łoboda Przewodnicząca
 2. Jarosław Oborski Wiceprzewodniczący
 3. Wioletta Borecka
 4. Marek Cackowski
 5. Patrycja Czerska
 6. Magdalena Gogol
 7. Łukasz Lorentowicz
 8. Aneta Nowolecka 
 9. Marta Sylwestrzak

Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego:

 1. Magdalena Gogol  Przewodnicząca
 2. Marta Sylwestrzak Wiceprzewodnicząca
 3. Patrycja Czerska
 4. Marek Lipiński
 5. Adam Niedziałek
 6. Robert Podpłoński
 7. Adam Zawistowski

Komisja Kultury, Sportu i Promocji:

 1. Anna Wosińska  Przewodnicząca
 2. Kazimierz Szczerba Wiceprzewodniczący
 3. Maciej Bartosiak
 4. Jarosław Dąbrowski
 5. Wojciech Klażyński
 6. Marek Lipiński

Komisja Ochrony Środowiska:

 1. Maciej Bartosiak Przewodniczący
 2. Patrycja Czerska Wiceprzewodnicząca 
 3. Krystian Barciński
 4. Maciej Dubicki
 5. Ewa Przychodzień-Schmidt 
 6. Marta Sylwestrzak
 7. Joanna Wośko-Matryba
 8. Adam Zawistowski

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych:

 1. Joanna Wośko-Matryba Przewodnicząca
 2. Aneta Nowolecka Wiceprzewodnicząca 
 3. Wiesława Schubert-Figarska Wiceprzewodnicząca
 4. Marek Cackowski
 5. Ewa Przychodzień-Schmidt
 6. Kazimierz Szczerba

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Wioletta Borecka Przewodnicząca
 2. Robert Podpłoński Wiceprzewodniczący 
 3. Patrycja Czerska
 4. Adam Niedziałek
 5. Artur Zygrzak