Rada Dzielnicy Bemowo Komisje Rady

Składy komisji

Komisja Rewizyjna:

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich:

Komisja Budżetu i Finansów:

Komisja Edukacji:

Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego:

Komisja Kultury, Sportu i Promocji:

Komisja Ochrony Środowiska:

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: