Jaka organizacja ruchu na osiedlu Boernerowo?

Obecnie ulica Ebro na bemowskim Boernerowie jest dwukierunkowa. Jako jedna z dwóch ulic stanowi połączenie osiedla z ulicą Radiową. Powoduje to wzmożony ruch osób spoza osiedla, tym bardziej, że w sąsiedztwie znajduje się Zespół Szkół. Sprawia to, że wśród części mieszkańców pojawił się postulat, by ulica była jednokierunkowa.

Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przygotowana została koncepcja reorganizacji ruchu, która zakłada usprawnienie i uspokojenie ruchu kołowego na osiedlu. Opracowanie opiera się na analizie otoczenia oraz natężenia ruchu, co przedstawiają załączone tabele.
W koncepcji zaprezentowano dwa warianty:
Pierwszy z nich całkowicie eliminuje problem ruchu spoza osiedla na terenie osiedla, czyniąc z ulicy Ebro ulicę jednokierunkową i likwidując jej połączenie z ulicą Radiową;
Drugi wariant określa ulicę Ebro jako jednokierunkową, która pełnić miałaby rolę wyjazdowej drogi z osiedla, zachowując przy tym połączenie z ulicą Radiową

Na podstawie przedstawianej koncepcji i uwag zgłoszonych w czasie trwania konsultacji Zarząd Dzielnicy podejmie ostateczną decyzję w sprawie kształtu organizacji ruchu na osiedlu Boernerowo.
Konsultacje społeczne trwają od 20 stycznia do 10 lutego 2017 r. 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami koncepcji!


Konsultacje społeczne trwały od 20 stycznia do 10 lutego 2017 r.

Zapoznaj się z raportem z konsultacji  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami koncepcji