II kadencja Rady Seniorów

Skład Rady Seniorów:

 • Iwona Kałaska Przewodnicząca
 • Urszula Bukato Rojek Wiceprzewodnicząca
 • Bożena Skudlarska Wiceprzewodnicząca
 • Arkadiusz Cieślik             
 • Krzysztof Jambor           
 • Józefa Kostecka              
 • Zofia Karwacka
 • Maria Łukasiak 
 • Halina Molka    
 • Alicja Molenda
 • Jolanta Osińska
 • Kazimierz Piecka             
 • Bożena Rosiak 
 • Zbigniew Piotrowski     
 • Wiesława Schubert Figarska     
 • Jan Siedlecki     
 • Elżbieta Wirth-Dzięciołowska