Harmonogram 9. edycji BO

Zgłaszanie projektów:

  • od 1 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r.

Ocena zgłoszenia projektów:

  • od 26 stycznia do 4 maja 2022 r.

Składanie odwołań od oceny negatywnej:

  • od 4 do 11 maja 2022 r.

Rozpatrywanie odwołań:

  • od 4 do 31 maja 2022 r.

Głosowanie na projekty:

  • od 15 do 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników:

  • 13 lipca 2022 r.
Plakat informujący o harmonogramie 9 edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie