Dzielnicowe Centrum Integracji

dci_02

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej szkół związanej z reformą oświaty, a także zmianami kadrowymi w szkołach i przedszkolach na terenie Dzielnicy Bemowo, Uchwałą Nr 1888/2018 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  z dnia 25 września 2018 r. powołano Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.

Celem działalności Dzielnicowego Centrum ds. Integracji jest między innymi:

stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorom i nauczycielom przedszkoli i szkół pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

KONTAKT:

Rodzice, opiekunowie, dyrektorzy oraz nauczyciele mogą uzyskać informację
oraz pomoc pod numerami telefonów:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20

 • Maria Zabłocka – Przewodnicząca Dzielnicowego Zespołu ds. Integracji
 • Poniedziałek, godz. 16.00-18.00 tel. 22 666 17 74

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 • Ewa Wyrwich-Hejduk – Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo
 • Poniedziałek – piątek, w godz. 8:00-16:00

Skład bemowskiego Centrum ds. Integracji:

 • Maria Zabłocka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 - Przewodnicząca Centrum,
 • Ewa Wyrwich-Hejduk – Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
 • Anna Łukasiak – Wicedyrektor w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II,
 • Katarzyna Olobry-Księżak – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Jana Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 • Małgorzata Winczewska - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 321 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7,
 • Urszula Lipka – Wicedyrektor w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej,
 • Agnieszka Ostasz – Wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 350,
 • Jolanta Stańczak – Wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 357,
 • Joanna Jakubowska – Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 357,
 • Grażyna Dudzińska – Wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 362 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

http://www.spk.waw.pl/