Dzielnicowe Centrum ds. Integracji

dci_02

 

Celem działalności Dzielnicowego Centrum ds. Integracji jest między innymi:

stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorom i nauczycielom przedszkoli i szkół pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

KONTAKT:

Rodzice, opiekunowie, dyrektorzy oraz nauczyciele mogą uzyskać informację
oraz pomoc pod numerami telefonów:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20

 • Katarzyna Olobry-Księżak – Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Bemowo
 • Dyżur DCI: Poniedziałek w godz. 12.00-13.30 tel. 22 666 17 74
 • Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie,
  ul. Powstańców Śląskich  17
  01-381 Warszawa

 • e-mail: ppp20@edu.um.warszawa.pl, kolobryksiezak@edu,um.warszawa.p

 • Informacje dotyczące DCI są publikowane na stronie: http://ppp20.pl/

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 • Ewa Wyrwich-Hejduk – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo, nr telefonu: +48224437794, e-mail: ewyrwich-hejduk@um.warszawa.pl
 • Poniedziałek – piątek, w godz. 8:00-16:00

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

http://www.spk.waw.pl/