Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Bemowo (DKDS) zrzesza 68 organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli Zarządu Dzielnicy i poszczególnych Wydziałów (w tym w szczególności Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Sportu i Rekreacji, Wydziału Kultury, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej).

Cel działania Komisji stanowi m.in. wypracowywanie poprzez międzysektorowy dialog możliwie jak najszerszej oferty dla mieszkańców Dzielnicy, koordynowanie prac III Sektora na Bemowie, opiniowanie poszczególnych inicjatyw i postulatów, doradztwo i pomoc przy realizacji projektów. W strukturach DKDS funkcjonują również cztery zespoły tematyczne, szczegółowo analizujące poszczególne elementy działań NGOs jak i UD w ustalonych i niżej przedstawionych dziedzinach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DKDS.

 

Załączniki: