Bezpieczne osiedle

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo realizuje z powodzeniem od kilkunastu lat program prewencyjny pn. „Bezpieczne osiedle”. To program ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców bemowskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania.  

Do działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego zapraszamy mieszkańców, działaczy społecznych, członków rad osiedli, rad budynków oraz inne osoby które są zainteresowane długotrwałą działalnością w Grupie Osiedlowej obejmującej swym zasięgiem poszczególne osiedla na terenie Dzielnicy Bemowo.


Skład Grup Osiedlowych:

  • policjant dzielnicowy – właściwy dla danego rejonu,
  • strażnik miejski – właściwy inspektor ds. rejonu,
  • przedstawiciel właściwej Rady Osiedla,
  • przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Bemowo

Zadania Grup Osiedlowych:

  • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych z kwestiami bezpieczeństwa,
  • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
  • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Ponadto działalność grup ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

 

GRUPY OSIEDLOWE działające w ramach programu Bezpieczne Osiedle obejmują swoim działaniem następujące osiedla:

GO  I – Osiedle Groty, Boernerowo, Osiedle Bemowo III

GO  II  – Osiedle Bemowo IV, Osiedle Bemowo V

GO III – Osiedle Bemowo I, Osiedle Bemowo II, Osiedle Stare i Nowe Górce

GO IV – Osiedle Przyjaźń, Spółdzielnie Mieszkaniowe Jelonki

GO  V   – Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska

GO  VI – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lazurowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Rozłogi

Przykłady działań zainicjowanych przez Grupy Osiedlowe

  1. Uporządkowanie zaniedbanej i zaśmieconej działki przy ul. Powstańców Śląskich 

       

2. Przebudowa podjazdów dla pieszych i rowerzystów – ul. Lazurowa.

     

3. Poprawa widoczności i bezpieczeństwa na przejściu przez torowisko na tyłach bazaru ul. Powstańców Śląskich.

     

4. Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych obok żłobka ul. Klemensiewicza.

     

5. Uzupełnienie pokrywy studzienki przy ul. Himalajskiej.

Terminarz spotkań Grup osiedlowych

Ze względu na pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 spotkania w ramach Programu zostały zawieszone do odwołania. W związku z tym prosimy o przekazywanie zgłoszeń elektronicznie na adres e-mail: Bemowo.bbizk@um.warszawa.pl