null

Zmiana zasad udzielania dotacji na zabytki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór wniosków na 2020 r. na prace planowane rozpocznie się już 1 października br. i będzie trwał do końca stycznia 2020 r. O refundacje kosztów za prace wykonane w 2019 r. będzie można ubiegać się w kwietniu 2020 r. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nową uchwałą dotacyjną. 

29 sierpnia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwalę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy. Zmiany te w dużej mierze są wynikiem postulatów wnioskodawców.

Uchwała ta zmienia m.in. terminy corocznego naboru wniosków, wprowadza nowe wymagania w przypadku obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz nowe wzory formularzy wniosków.

Nowe, odrębne terminy naboru wniosków na prace planowane i o refundację

Zgodnie z nową uchwałą, prowadzone będą dwa odrębne nabory – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych. Wnioski na prace planowane będzie można składać od 1 do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W tym roku, wyjątkowo, wnioski o udzielenie dotacji na prace planowane w 2020 roku mogą być składane w terminie od 1 października 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. W latach kolejnych nabór wniosków na prace planowane będzie odbywał się tylko w październiku.

Natomiast w przypadku prac zakończonych, o refundacje poniesionych kosztów będzie można się ubiegać składając wniosek od 1 do 30 kwietnia w roku następującym po przeprowadzeniu prac. Jeżeli prace zostały wykonane i rozliczone w 2019 r., wniosek ro refundację będzie można złożyć od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

Dla zabytków ujętych w GEZ będzie wymagana opinia SKZ

Ważna zmiana dotyczyć będzie właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Od tego roku, wnioskodawcy obiektów ujętych w GEZ będą musieli załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz nowymi formularzami wniosków. Jak co roku, jesienią zostanie zorganizowany cykl spotkań przybliżający zasady naboru wniosków dotacyjnych. O szczegółowych terminach, będziemy informować wkrótce.

 

uchwała XVII_428_2019

wniosek o refundację

wniosek na prace planowane