null

Zmiana terminu składania wniosków o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z dniem 23 sierpnia 2017 roku weszły w życie przepisy zmieniające termin składania wniosków o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

W przypadku złożenia wniosku po 1 marca, bonifikata od opłaty rocznej nie zostanie udzielona.