null

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawia dom jednorodzinny ze spadzistym zielonym dachem. Na jednej z jego ścian widnieje symbol gałki regulacji temperatury od grzejnika.
Autor: Ł. Szczepaniak

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.