null

Zima w mieście 2023 na Bemowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie medali z napisem Zima w mieście
Autor: Ł. Szczepaniak

Od 2 stycznia do 15 stycznia 2023 r. ruszają zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w mieście 2023”. Tak jak co roku, w okresie ferii zimowych, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Warszawska Akcja "Zima w mieście 2023" 13 lutego-24 lutego 2023 roku

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

W Dzielnicy Bemowo akcja „Zima w mieście 2023” będzie się odbywała w następujących placówkach:

Placówki na Bemowie - Zima w mieście
Placówka Termin Telefon Adres mailowy
Szkoła Podstawowa nr 82 ul. Górczewska 201 13.02-24.02 2023 22 664-06-99 Sp82@eduwarszawa.pl
Szkoła Podstawowa nr 350, ul. Irzykowskiego 1a 13.02-24.02 2023 22 664-61-93 Sp350@eduwarszawa.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.30 – 17.30 przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, (z wyłączeniem dni świątecznych ,) zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Zima w mieście 2023”  przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 2 stycznia 2023 r.  od godziny 8:00 i potrwają do 15 stycznia 2023 r. do godz. 24.00

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl   za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół. Terminy dyżurów wakacyjnych  podane są w tabelce powyżej. Jednostką do zapisu jest jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

Płatności za wyżywienie i opiekę

Warunkiem udziału w akcji „Zima w mieście 2023 r. ” jest złożenie w wybranej szkole karty kwalifikacyjnej wraz z dowodami  opłat za posiłki i opiekę. (w formie papierowej)

Opłata za wyżywienie wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

Opłata za opiekę wynosi 35 zł dziennie.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w wybranej Feryjnej Placówce Edukacyjnej zaświadczenia z macierzystej szkoły dziecka lub z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiedniej diety we własnym zakresie

Od 23 stycznia 2023 r do 31 stycznia 2023 r. należy złożyć w wybranej szkole potwierdzenie dokonania opłat (przelewy bankowe) lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej z załącznikami

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka na „Zimę w Mieście 2023”  podejmuje organizator wypoczynku.

Opłaty za wyżywienie należy dokonać na następujące konta:

Konto ajenta:

SP NR 82 ul. Górczewska 201

Numer konta: 42 1940 1076 3017 2447 0018 0000

Dane odbiorcy:

„Szwajcarka” Marcin Sikorski

Tytułem: 

imię i nazwisko dziecka oraz okres za jaki jest dokonywana wpłata.

SP NR 350 ul. Irzykowskiego 1a

Numer konta: 06 1140 2062 3090 0000 0626 8230

Dane odbiorcy:

JOLANTA CHŁOPECKA "LINIA" PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Tytułem: 

imię i nazwisko dziecka oraz okres za jaki jest dokonywana wpłata.


Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki będą dokonywane tylko  po uprzednim uzgodnieniu warunków przez rodziców z ajentem.

 

Opłaty za opiekę należy dokonać na następujące konta:

Szkoła nr 82 ul. Górczewska 201  

konto  bankowe 24 1030 1508 0000 0005 5083 4022 

Szkoła nr 350 ul. Irzykowskiego 1a

konto bankowe 44 1030 1508 0000 0005 5092 2029

Zwroty opłat za opiekę będą dokonywane tylko  po uprzednim uzgodnieniu warunków z kierownikiem wypoczynku w danej szkole  za pomocą formularza  zwrotu płatności za opiekę   i dostarczenie go do placówki do kierownika akcji.

Zapraszamy! 

Plakat informacyjny.