null

Zgłoś się do pracy w OKW

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika ilustrująca głosowanie do parlamentu UE
Autor: Canva

W związku z wyznaczeniem przez Prezydenta R.P. wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 9 czerwca 2024 r., informujemy, o możliwości zgłaszania się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Dzielnicy Bemowo.

Osoby, które chcą wziąć udział w pracach tych komisji, proszone są o złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia w Urzędzie Dzielnicy (punkt podawczy).

Wysokość diet za udział w pracach komisji: przewodniczący komisji: 700 zł, zastępca przewodniczącego komisji: 600 zł, członek komisji: 500 zł. 

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego, pierwszeństwo zgłaszania  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych.