null

Zdalne posiedzenie Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 25 listopada 2020 r. godz. 18.00

w trybie zdalnym

 

 

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Sprawa budowy gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska na terenie Dzielnicy Bemowo.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

 

                       (-) Magdalena Gogol

 

                                                               

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

_________________________________________________________________________________________________

 

Porządek posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 25 listopada 2020 r. godz. 18:00

(posiedzenie w trybie zdalnym)

 

 

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Sprawa budowy gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska na terenie Dzielnicy Bemowo.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

            Przewodniczący Komisji

    

 

             (-) Krystian Barciński

 

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

-      tel. 22 44 37 774 email: igidzinska@um.warszawa.pl

-     tel. 22 44 37 770 email: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

        w terminie do środy 25 listopada 2020 r. do godz. 12:00.