null

Zdalne posiedzenie Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 2 lipca 2020 r. godz. 17.30

 

 

POSIEDZENIE ZDALNE      

 

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z dnia 05.03.2020 r.
  3. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z dnia 21.04.2020 r.
  4. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z dnia 15.06.2020 r.
  5. Sprawa zagospodarowania obszaru ulicy Hery.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

 

                           (-) Magdalena Gogol

 

                                                               

 

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt: