null

Zdalne posiedzenie komisji Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

w dniu 30 września 2020 r. godz. 17.15 w trybie zdalnym

                                                                                                                                                        

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 22 września 2020 r.
  1. Omówienie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                             

   Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                       (-) Łukasz Lorentowicz

 

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.)

 

Punkt 3 porządku posiedzenia nie będzie jawny.

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt:

w terminie do wtorku 30 września 2020 r. do godz. 12.

__________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 6 października 2020 r. o godz. 19.00 z następującym porządkiem obrad:                                                                   

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi Zarządu Towarzystwa Boernerowo na działanie Zarządu Dzielnicy Bemowo.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                             

                                                                                                                              Przewodnicząca Komisji

 

                                                                                                                               (-) Wioletta Borecka

 

Punkt 2 i 3 porządku posiedzenia nie będzie jawny.

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

tel. 22 44 37 616  mail: awiatrowski@um.warszawa.pl

tel. 22 44 37 770  mail: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

w terminie do wtorku 6 października 2020 r. do g. 12.00.