null

Zdalne posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 01.02.2021 r. godz. 18.00

w trybie zdalnym

                                                                                                                                                 

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  1. Przyjęcie protokołu z dnia 30.11.2020 r.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 01.12.2020 r.
  1. Skarga na przewlekłe działanie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
  2. Petycje w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                            

   Przewodnicząca Komisji

 

 

                                                                                                          (-)Wioletta Borecka

 

 

 

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).