null

Zdalne posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdalne posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. W lewym górnym rogu umieszczono logo Zakochaj się w Warszawie na Bemowie.
Autor: Ł. Szczepaniak

Informujemy, że w najbliższych dniach odbędą się w trybie zdalnym następujące posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo.

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 12.10.2021 r. godz. 17.45 w trybie zdalnym

                                                                                                                                                 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2021 (druk nr 167B).

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (druk nr 168).

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

(-)Artur Zygrzak

 


 

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 12.10.2021 r. godz. 17.45 w trybie zdalnym

               

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.                                                                                     

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2021 (druk nr 167B).

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (druk nr 168).

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

(-)Aneta Nowolecka

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji, prosimy o kontakt:

w terminie do wtorku, 12 października 2021 r., do godz. 12:00.

  

Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

w dniu 12 października 2021 r. o godz. 16.45 w trybie zdalnym

 

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2021 (druk nr 167B).

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (druk nr 168).

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji

(-) Anna Wosińska

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

tel. 22 44 37 566, email: t.wisniewski@um.warszawa.pl 

tel. 22 44 37 770, email: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

w terminie do wtorku 12 października 2021 r. do godz. 12:00.