null

Zdalne posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania BCKu przez nowego dyrektora.
 3. Omówienie bieżącej sytuacji w Bemowskim Centrum Kultury.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.                                   

Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji

(-) Anna Wosińska

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.)

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 44 37 566 lub 22 44 37 770;

e-mail: t.wisniewski@um.warszawa.pl ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl; w terminie do środy 07 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.

Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 8 kwietnia 2021 r. godz. 17.00 

(posiedzenie w trybie zdalnym)

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Projekt protokołu Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z dnia 11 lutego 2021 r.
 3. Projekt protokołu Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z dnia 4 marca 2021 r.
 4. Informacja na temat bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych w Dzielnicy Bemowo w 2021 r.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji               

(-) Magdalena Gogol

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

w terminie do czwartku 8 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.