null

Zdalne posiedzenia Komisji Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdalne posiedzenia Komisji Dzielnicy Bemowo

Najbliższe zdalne posiedzenie Komisji Dzielnicy Bemowo odbędzie się wg następującego harmonogramu.

Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 28 września 2021 r. godz. 17:00 

 

(posiedzenie w trybie zdalnym)

 

 

 

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Projekt protokołu Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 3. Informacja na temat procesu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
 4. Informacja na temat perspektyw rozwoju sieci drogowej na terenie Chrzanowa.
 5. Informacja na temat realizacji inwestycji – budowa przedszkola przy ul. Legendy.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

(-) Magdalena Gogol

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

        w terminie do wtorku 28 września 2021 r. do godz. 12:00.

 


 

Porządek posiedzenia  Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 28 września 2021 r. godz. 17:00  

 

(posiedzenie w trybie zdalnym)

 

 

 

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Projekt protokołu Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z dnia 24 sierpnia
  2021 r.
 3. Informacja na temat procesu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
 4. Informacja na temat perspektyw rozwoju sieci drogowej na terenie Chrzanowa.
 5. Informacja na temat realizacji inwestycji – budowa przedszkola przy ul. Legendy.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

(-) Magdalena Gogol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).