null

Zdalne posiedzenia Komisji Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

w dniu 24 sierpnia 2020 r. godz. 17.30 w trybie zdalnym

                                                                                                                                                        

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk nr 103).
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 21 lipca 2020 r.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                             

   Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                       (-) Łukasz Lorentowicz

 

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.)

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt:

w terminie do poniedziałku 24 sierpnia 2020 r. do godz. 12.

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 25 sierpnia 2020 r. godz. 18.00

w trybie zdalnym

 

POSIEDZENIE ZDALNE      

 

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk 103).
 3. Sprawa zanieczyszczenia ul. Dźwigowej na odcinku pomiędzy numerami 51-67.
 4. Sprawa ścieżek rowerowych w Parku Górczewska.
 5. Bieżąca realizacja zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

 

                           (-) Magdalena Gogol

 

                                                               

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt:

w terminie do wtorku 25 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

w dniu 25 sierpnia 2020 r. godz. 17.00 w trybie zdalnym.

                                                                                                                                                        

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk nr 103).
 2. Informacja na temat przygotowania bemowskich placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
 3. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie bemowskich placówek oświatowych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                             

   Przewodniczący Komisji

 

                                                           .                                             (-) Jarosław Oborski

 

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.)

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt:

w terminie do wtorku 25 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.