null

Zdalne posiedzenia Komisji Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 11.02.2021 r. godz. 16:30 w trybie zdalnym

                                                                                                                                                 

 

 

  1. Przyjęcie porządku.
  2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2021 (druk nr 132).
  3. Omówienie obecnej sytuacji Klubu Sportowego GKS „Świt”.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

                  (-) Anna Wosińska

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Porządek posiedzenia

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych 

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 17:30

w trybie zdalnym

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2021 (druk nr 132).
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                     

                                                      

 

 

  Przewodnicząca Komisji

 

(-) Joanna Wośko - Matryba

 

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.).

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 4437770 lub 22 4437773 ; email: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.plezomereld@um.warszawa.pl  w terminie do poniedziałku  15 lutego 2021 r. do g. 12.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.)

 

 

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 44 37 566 lub 22 44 37 770; email: t.wisniewski@um.warszawa.pl;  ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl; w terminie do czwartku 11 lutego 2021 r. do g. 12.00.