null

Zdalne posiedzenia Komisji Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20.04.2021 r. godz. 18.00 w trybie zdalnym:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z dnia 01.02.2021 r.

  3. Skarga na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

  4. Skarga dotycząca niepodjęcia działań przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sprawie uciążliwej emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej organizacją ruchu na ulicy Ebro.

  5. Sprawy różne.

  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

(-)Wioletta Borecka

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.).