null

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 96 /2020  z dnia 12 czerwca 2020 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej sieci kablowej 110kV na działkach ew. nr: 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14 (dawniej dz. ew. nr 14/7)  z obrębu 6-13-05 położonych w rejonie ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

obwieszczenie_decyzja_nr_L_96