null

Zawiadomienie o wydaniu decyzji L-186/2019 z dnia 18.10.2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadamiam, że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-186/2019 z dnia 18.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. LPR- Krajowe Centrum Monitorowania Rat.Med.