null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gabriela.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gabriela wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granicy nieruchomości położonej przy ul. Połczyńskiej 42a na częściach działek ew. nr: 50/1 oraz 50/2 z obrębu 6-12-14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. UD-I-WAB-B.6733.17.2020.JKO