null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Narwik

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z o.o., złożony w dniu 27.09.2019 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej sieci kablowej SN 15kV, podziemnej sieci kablowej nn 0,4kV oraz sieci napowietrznej nn 0,4kV, rejon ulicy Narwik.Obwieszczenie elektroniczna 6733.70