null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania LICP - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w rejonie ul. Okrętowej 27

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadamiam, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygnatura akt IV SA/Wa 2311/19 z dnia 14 listopada 2019 r. uchylającym zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2015 r. nr L-155/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile „23748 Lazurowa" wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ew. nr 190 z obrębu 6-12-11, położonej przy ul. Okrętowej 27 w Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy, sprawa dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji jest rozpatrywana ponownie.

 

OBWIESZCZENIE