null

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - inwestycja celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bogdana Okonia złożony w dniu 30.11.2017r., skorygowany w dniu 07.12.2017r. w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie magistrali wodociągowej DN 800mm wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową kolidującego uzbrojenia, na działkach ewidencyjnych o nr: 9/13 (część), 9/2, 16/2, 16/3, 13 (część), 14/1 (część) w obrębie 6-13-02, na częściach działek ewidencyjnych o nr: 28/5, 3/1, 8, 9, 10, 11, 6/6, 12/4, 14/7, 14/6, 2/15, 2/17 w obrębie 6-13-05, na działkach  ewidencyjnych o nr: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 17/1 (część) w obrębie 6-13-06 oraz na działkach ewidencyjnych o nr:  14/6, 12/1, 12/2 w obrębie 6-13-04 w rejonie ulic: Lazurowej, Nowo-Człuchowskiej i Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

obwieszczenie