null

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - inwestycja celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bogdana Okonia złożony w dniu 30.11.2017r., skorygowany w dniu 07.12.2017r., w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie magistrali wodociągowej DN 800mm wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową kolidującego uzbrojenia na działce nr ew.: 11 z obrębu  6-13-04, na działce nr ew. 45 z obrębu 6-13-07, na działkach nr ew.: 1, 3/2, 2/1, 2/2, 3/1 z obrębu 6-13-09, na działce nr ew.: 1/1 z obrębu 6-13-08, na częściach działek nr ew.: 9/13, 9/2, 16/3 z obrębu 6-13-02, na częściach działek nr ew.: 10/2, 14/6  z obrębu 6-13-04, na częściach działek nr ew.: 42, 46/1 z obrębu 6-13-07, na częściach działek nr ew.: 61, 54 z obrębu 6-13-08 położonych w rejonie: ul. Szeligowskiej, ul. Sochaczewskiej,  ul. Połczyńskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

obwieszczenie